Το πρόγραμμα Μπες στο Παιχνίδι είναι μια πρωτοβουλία του Future Worlds Center. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να συμβάλει στη δημιουργία μιας κουλτούρας ενεργούς συμμετοχής και γόνιμης εμπλοκής ειδικότερα των νέων Κυπρίων στις δημοκρατικές διαδικασίες της Κύπρου και της Ευρώπης, αρχής γενομένης από τις Βουλευτικές Εκλογές Μαΐου 2016. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στα πλαίσια του οράματος και των δραστηριοτήτων του οργανισμού που ως ένα από τους στόχους τους έχουν τη συμμετοχή και την διαφάνεια. Αφουγκραζόμενοι τη γενική απογοήτευση ειδικότερα των νέων, αλλά και την αποστροφή τους προς την υπάρχουσα πολιτική σκηνή και λαμβάνοντας υπόψη τα αυξανόμενα ποσοστά αποχής από τις δημοκρατικές διαδικασίες, ο οργανισμός αποφάσισε να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των παραπάνω. Ο στόχος είναι να δοθεί στα πολιτικά πρόσωπα (νέους και παλαιότερους) την ευκαιρία να απαντήσουν σε καίρια ερωτήματα που απασχολούν τους πολίτες και να μοιραστούν το όραμα τους για μεταρρυθμίσεις. Με τον τρόπο αναμένεται να ξεκινήσει ένας γόνιμος, δημιουργικός και αποτελεσματικός διάλογος που θα έχει ως αποτέλεσμα οι πολίτες να ενθαρρυνθούν να ασκήσουν δυναμικά το συμμετοχικό και ελεγκτικό ρόλο τους, και να ξεκινήσουν να διεκδικούν.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε δύο σκέλη: 1. Λακωνική καταγραφή και διαδικτυακή προβολή των απόψεων υποψηφίων βουλευτών σε τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις:

- Πέστε μας ένα μηχανισμό που προτείνετε ο οποίος θα ενισχύει την υποχρέωση λογοδοσίας των πολιτικών και θα προσφέρει στους πολίτες δυνατότητες ελέγχου.

- Πέστε μας ένα πρακτικό μέτρο που προτείνετε το οποίο θα συνδράμει στη μείωση της διαφθοράς.

- Πέστε μας τους δύο κύριους τομείς της δημόσιας ζωής στους οποίους σκοπεύετε να αναπτύξετε δράσεις.

2. Σφυγμομέτρηση των απόψεων, αναγκών και απαιτήσεων των πολιτών ώστε να ανιχνευθούν οι λόγοι απογοήτευσης και αποχής, καθώς επίσης να καταγραφούν οι δικές τους απαντήσεις στο πιο πάνω πρώτο ερώτημα.

Ο κάθε υποψήφιος βουλευτής προσκαλείται να συμμετάσχει σε δομημένη συνέντευξη διάρκειας περίπου 3 λεπτών, κατά την οποία θα καλείται να απευθυνθεί στους (ειδικότερα νέους) ψηφοφόρους. Κάθε συνέντευξη θα βιντεογραφείται και αφού προστεθεί το όνομα και η μέρα βιντεογράφησης, το τελικό κλιπ θα ανεβαίνει σε ειδικό κανάλι στο YouTube από όπου οι πολίτες θα μπορούν να το μοιραστούν σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα κλιπς θα προβάλλονται επίσης μέσα από το Mobile App IdeaPrism και ειδική ιστοσελίδα που επιτρέπουν την αξιολόγηση από τους πολίτες όσον αφορά το βαθμό κατά τον οποίο η συγκεκριμένη ιδέα είναι επιθυμητή, καθώς επίσης τον αντίκτυπο που θα έχει αν τυχόν εφαρμοστεί.

Η πρωτοβουλία είναι προσβάσιμη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Facebook Μπες στο παιχνίδι, sto Twitter @mpesstopaixnidi kai sto YouTube Mpes sto Paixnidi.