Τροποποίηση της Νομοθεσίας που αφορά τις ΜΚΟ στην Κύπρο: Πραγματικότητες και Προβλήματα

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων διοργανώνει Δημόσια Διαβούλευση με θέμα:

«Τροποποίηση της Νομοθεσίας που αφορά τις ΜΚΟ στην Κύπρο: Πραγματικότητες και Προβλήματα»

η οποία θα πραγματοποιηθεί

την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014, στις 17:00

στην Αίθουσα του Οικήματος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου

28ης Οκτωβρίου 20, Στρόβολος 2012, Λευκωσία

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin