Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

Κατάθεση και Παραπομπή στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Γεωργία-Κτηνοτροφία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ημερομηνία κατάθεσης

December 3, 2020

Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο

December 7, 2020

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής

December 10, 2020

Κατάθεση και Παραπομπή στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email