Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2021 Νόμος του 2020

Κατάθεση και Παραπομπή στην αρμόδια
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερομηνία κατάθεσης

November 13, 2020

Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο

December 3, 2020

Κατάθεση και Παραπομπή στην αρμόδια

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email