Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του 2021 Νόμος του 2020

Κατάθεση και Παραπομπή στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Οικονομία -Φορολογία, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

November 25, 2020

Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο

December 10, 2020

Κατάθεση και Παραπομπή στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email