Ο περί Αναγνώρισης Ιδιωτικών Μουσείων και Μουσείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διαδικασία και Προϋποθέσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Πολιτισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερομηνία κατάθεσης

January 20, 2021

Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο

April 5, 2021

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής

April 15, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email