Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη- Διαφάνεια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερομηνία κατάθεσης

April 6, 2021

Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο

April 9, 2021

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής

April 8, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email