Ο περί Δασολόγων Νόμος του 2021.

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Γεωργία-Κτηνοτροφία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μιχάλης Γιωργάλλας

Ημερομηνία κατάθεσης

April 22, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Νομοσχέδια

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email