Ο περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων με Σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Κατάθεση και Παρπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη- Διαφάνεια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερομηνία κατάθεσης

March 31, 2021

Έγριση από το Υπουργικό Συμβούλιο

April 15, 2021

Κατάθεση και Παρπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email