Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021.

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εσωτερική Πολιτική
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερομηνία κατάθεσης

April 19, 2021

Έγκριση Υπουργικού Συμβουλίου

April 20, 2021

Επιστολή προς τον Γενικό Διευθυντή της Βουλής

April 22, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email