Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Υγείας

Ημερομηνία κατάθεσης

March 31, 2021

Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο

April 14, 2021

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής

April 22, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email