Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Κατάθεση και Παραπομπή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εσωτερική Πολιτική
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Ημερομηνία κατάθεσης

March 4, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email