Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη- Διαφάνεια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Γεώργιος Γεωργίου

Ημερομηνία κατάθεσης

February 18, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email