Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Κατάθεση και Παρπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εσωτερική Πολιτική
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Πανίκος Λεωνίδου

Ημερομηνία κατάθεσης

February 11, 2021

Κατάθεση και Παρπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email