Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Κατάθεση και Παραπμπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Άμυνα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Άμυνας

Ημερομηνία κατάθεσης

February 17, 2021

Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο

March 4, 2021

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής

March 11, 2021

Κατάθεση και Παραπμπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email