Ο περί Τελωνειακού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη- Διαφάνεια, Οικονομία -Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερομηνία κατάθεσης

March 31, 2021

Έγκριση από το Υπουργικού Συμβούλιο

April 12, 2021

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής

April 15, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email