Ο περί της Αξιοποίησης, από τη Δημοκρατία, των Υποβρύχιων Καταστροφέων Νόμος του 2021.

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Άμυνα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μιχάλης Γιωργάλλας

Ημερομηνία κατάθεσης

April 22, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email