Ο περί της Διαδικασίας Ρυθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών (Τροποποιητικός)Νόμος του 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Οικονομία -Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Ημερομηνία κατάθεσης

February 11, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email