Ο περί της Σύμβασης για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εξωτερικών

Ημερομηνία κατάθεσης

October 20, 2020

Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο

March 1, 2021

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής

March 11, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email