Η Μονάδα Δικονομικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ιδρύθηκε το 2019 με σκοπό την προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο δικονομικό δίκαιο και τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Μονάδας Δικονομικού δικαίου δεν περιορίζονται μόνο στα εθνικά σύνορα του κυπριακού δικαίου, αλλά επίσης διερευνούν τις εξελίξεις τόσο εθνικές όσο και διεθνείς, στο δικονομικό δίκαιο.  

Το πρώτο Συμπόσιο διοργανώθηκε το 2021, με θέμα «Η Κυπριακή Πολιτική Δικαιοσύνη: Εισηγήσεις και Δράσεις», το οποίο έθεσε τα θεμέλια για την συζήτηση κρίσιμων ζητημάτων που άπτονται του Κυπριακού συστήματος απονομής δικαιοσύνης, αλλά και την εισήγηση καινοτόμων λύσεων ή ανάληψη ενεργούς δράσης, με την πολύτιμη συμμετοχή σημαινουσών προσωπικοτήτων, θεσμικών, μεταξύ άλλων του Λόρδου Dyson, πρωτεργάτη της επικείμενης μεταρρύθμισης της κυπριακής πολιτικής δικονομίας και ακαδημαϊκών, όπως ο Καθηγητής δικονομικού δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Harvard, David Rosenberg και ο ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Adrian Zuckerman. Αναλυτικότερα, μπορείτε να διαβάσετε εδώ

                       

Το δεύτερο Συμπόσιο διοργανώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022, εις μνήμην του καθηγητή Κωνσταντίνου Κεραμέως, με θέμα «Ευρωπαϊκή Πολιτική Δικονομία μετά το Brexit: καθυστερήσεις και ανάγκη για επιτάχυνση, τεχνολογία στη δικαιοσύνη και ΕΕΔ». Στόχος του ήταν να συνεισφέρει και να προάγει τις προσπάθειες που έγιναν στα πλαίσια του προηγούμενου έτους, με την ελπίδα να προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον και προσοχή από όλους τους ενδιαφερομένους, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Αναλυτικότερα, μπορείτε να διαβάσετε εδώ