Μιχάλης.

Events

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Events

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Events

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Events

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Το Oxygono δεν εκφέρει συγκεκριμένη άποψη και λειτουργεί ως forum για συζήτηση σημαντικών θεμάτων δημόσιας πολιτικής. Μέσα από τα events που διοργανώνει θέλει να προωθήσει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εμπειρογνωμόνων (επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών και άλλων) που επιλέγονται με αντικειμενικά κριτήρια και αξιωματούχων στην παρουσία ενεργών πολιτών.

Με τη βοήθεια μίας ομάδας ανεξάρτητων δημοσιογράφων, το Oxygono καταγράφει όλες τις ιδέες που προκύπτουν στα events που διοργανώνει και τις προωθεί στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στα ΜΜΕ και σε άλλους φορείς προκειμένου να ασκηθεί θετική πίεση για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη μεταρρυθμίσεων σε διάφορους τομείς στη χώρα μας.

Το Oxygono είναι ένας μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2014 και απαρτίζεται από άτομα από όλους τους ακαδημαϊκούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, και επαγγελματικούς χώρους. Φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν οργανισμό μετάδοσης κουλτούρας πολιτικής ηθικής και να καταστήσει πιο επιστημονική τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Κύπρο.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.