Εναρκτήρια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα.

Ευχαριστούμε όλους όσους παρακολούθησαν την

Εναρκτήρια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα.

Μαγνητοσκόπησή  του διαδικτυακού σεμιναρίου και η υποστηρικτική παρουσίαση είναι διαθέσιμα για προβολή / λήψη:

Climate Pact Presentation