Συμπόσιο Δικονομικού Δικαίου

Η Μονάδα Δικονομικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ιδρύθηκε το 2019 με σκοπό την προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο δικονομικό δίκαιο και τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών ιδιωτικού και δημοσίου δικαίουΤα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Μονάδας Δικονομικού δικαίου δεν περιορίζονται μόνο στα εθνικά σύνορα του κυπριακού δικαίου, αλλά επίσης διερευνούν τις εξελίξεις τόσο εθνικές όσο και διεθνείς, στο δικονομικό δίκαιο.  Η Μονάδα διοργανώνει μαζί με το Oxygono και άλλους φορείς ένα ετήσιο συμπόσιο το οποίο έχει σκοπό να προωθήσει επιστημονικές λύσεις και να ασκήσει θετική πίεση στον τομέα της λειτουργίας των δικαστηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.