Τι είναι το Oxygono

Το Oxygono είναι ένας μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός με έδρα την Κύπρο που ιδρύθηκε το 2014 και απαρτίζεται από άτομα από όλους τους ακαδημαϊκούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, και επαγγελματικούς χώρους. Είναι ανεξάρτητος από οποιονδήποτε άλλον οργανισμό, διοικείται από ένα πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και οι δράσεις του καθορίζονται από μία δεκαμελή Εκτελεστική Επιτροπή. Έχει σκοπό την βελτίωση της ποιότητας του δημοσίου διαλόγου στην Κύπρο και κατ’ επέκταση την επίτευξη μεταρρυθμίσεων και τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής, όπως την υγεία, την οικονομία, την παιδεία, την δικαιοσύνη, την εξωτερική πολιτική, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα.

Ο οργανισμός δεν εκφέρει συγκεκριμένη άποψη. Λειτουργεί ως forum για συζήτηση των διαφόρων θεμάτων, όπου περισσότερες από μία απόψεις μπορεί να είναι σωστές. Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων στην παρουσία ενεργών πολιτών μεταξύ εμπειρογνωμώνων (experts) και αξιωματούχων (decision-makers), φέρνοντας κοντά όλους τους παίκτες-κλειδιά (αξιωματούχους, τεχνοκράτες, ακαδημαϊκούς, επιστήμονες, επιχειρηματίες, στελέχη εταιρειών, ακτιβιστές) και ακολούθως με το σωστό follow up με τη χρήση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τις συζητήσεις, είναι εφικτή η άσκηση θετικής πίεσης στα κέντρα λήψης αποφάσεων για την επίτευξη των αναγκαίων αλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις λογικές ανησυχίες που διατυπώνονται. Αυτή η διαδικασία μπορεί να ξεκινά τόσο από τους πολίτες που θέλουν να δουν κάποιες αλλαγές, όσο και από πολιτικούς που θέλουν να κάνουν αλλαγές και χρειάζονται την στήριξη της κοινωνίας των πολιτών.

To Oxygono δεν ανήκει σε κανέναν, αλλά ταυτόχρονα ανήκει σε όλους. Η ιδέα και το όραμα που υπηρετεί, είναι υπεράνω των εκάστοτε ατόμων που το απαρτίζουν. Οι κύριες μορφές εκδηλώσεων του Oxygono είναι events τύπου debate και informal conversation με επιλογή των συμμετεχόντων στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων και με τη διεξαγωγή των συζητήσεων με συγκεκριμένους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν τον αλληλοσεβασμό των ομιλητών, την ποιότητα του διαλόγου και τα χρονικά όρια της συζήτησης. Το Oxygono φιλοδοξεί να δημιουργήσει μόνιμους θεσμούς στην κυπριακή δημόσια συζήτηση όπως το «State of the Republic» στο οποίο φιλοξενείται ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας (αντίστοιχο του State of the Union σε ΗΠΑ και ΕΕ), τη σειρά συζητήσεων «Μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει τη νοοτροπία ενός λαού;» , τη σειρά Ideas2Parliament με τη συνεργασία της Βουλής των Αντιπροσώπων, τη σειρά 2040 όπου γίνονται τοπικές συζητήσεις με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμου πλάνου για την κάθε πόλη και το Cyprus Forum στο οποίο κορυφώνονται οι εκδηλώσεις της χρονιάς οι οποίες συνήθως διαρκούν από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο.

Το Oxygono συνεργάζεται στενά με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον Οργανισμό Νεολαίας, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και αρκετούς άλλους οργανισμούς, εταιρείες και ΜΜΕ, χωρίς να χάνει σε καμία περίπτωση την ανεξαρτησία του. Επίσης, άλλοι οργανισμοί μπορούν να διεξάγουν εκδηλώσεις με τη βοήθεια του Oxygono (Powered by events). Το Oxygono φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο οργανισμό επιστημονικοποίησης της πολιτικής και μετάδοσης κουλτούρας πολιτικής ηθικής και εντιμότητας και να φέρει στην Κύπρο αυτό που καλείται συλλογική πρόοδος (inclusive growth).