Τι είναι το Oxygono

Το Oxygono είναι ένας μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός που εγγράφηκε το 2014 και έχει έδρα την Κύπρο. Εργάζεται στο να βελτιώσει τη διαδικασία χάραξης πολιτικής στην Κύπρο και όχι μόνο προκειμένου να την καταστήσει πιο συμμετοχική, διαφανή και επιστημονική. Αποτελείται από άτομα από ένα ευρύ φάσμα υποβάθρων. Είναι ένας πλήρως ανεξάρτητος οργανισμός, ο οποίος διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, μία δεκαμελή εκτελεστική επιτροπή και ένα αριθμό συμβουλευτικών σωμάτων.

Ο οργανισμός δεν εκφράζει συγκεκριμένη άποψη. Η ιδέα και το όραμα του Oxygono είναι πάνω από κάθε άτομο το οποίο συμμετέχει στις δράσεις του. Το Oxygono παρέχει την πλατφόρμα για να ακουστούν διαφορετικές απόψεις. Πέραν από τα διάφορα projects που συμμετέχει το Oxygono σχετικά με τη βελτίωση των δημοκρατικών θεσμών, τα κύρια έργα του είναι το Cyprus Forum, το Cyprus Forum Cities, το Nomoplatform και το Procedural Law Unit annual symposium