Το Cyprus Forum Cities είναι η ενοποίηση της σειράς «2040» που διοργανώνει το Oxygono σε ένα ενιαίο φόρουμ, το μεγαλύτερο συνέδριο τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο. Κάθε χρόνο, στο Cyprus Forum Cities θα πραγματοποιούνται διάφορα πάνελ, τουλάχιστον ένα για κάθε περιοχή της Κύπρου (Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσός, Πάφος, Αμμόχωστος και αγροτικές περιοχές) και άλλα πάνελ που αφορούν όλες τις περιοχές. Κάθε πάνελ θα αναλαμβάνεται από τουλάχιστον ένα ίδρυμα το οποίο θα ενεργεί ως εταίρος γνώσης και θα αποτελείται από Κύπριους και ξένους πολιτικούς, τεχνοκράτες, ακαδημαϊκούς και ανθρώπους από την κοινωνία των πολιτών.

Στόχος του Cyprus Forum Cities είναι, μέσα από συζητήσεις υψηλού επιπέδου, να δώσει την ευκαιρία για τη διαμόρφωση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για την ανάπτυξη των πόλεων και των αγροτικών περιοχών της Κύπρου. Επιπλέον, το Cyprus Forum Cities θα προσπαθήσει επίσης να βοηθήσει τους ίδιους τους δήμους και τις κοινότητες να αναπτύξουν νέες δυναμικές και τεχνολογίες προς όφελος των πολιτών. Τέλος, θα συμβάλει στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών.

Cyprus Forum Cities – Volume I

Ημερομηνία: Παρασκευή-Σάββατο, 07-08 Απριλίου 2023
Χώρος: Δήμος Λεμεσού και Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, Αμφιθέατρο 1, ΤΕΠΑΚ

Περισσότερα