Σταδιοδρομία

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το Oxygono θεωρεί ότι ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο ενός Οργανισμού είναι το προσωπικό του. Ο τομέας της διαδικασίας πρόσληψης και επιλογής ασκούμενων κατατάσσεται στις κύριες πολιτικές του Oxygono, καθώς αυτό συνιστά μια ευκαιρία, η οποία εξοπλίζει τους νέους με τα απαραίτητα εφόδια και με εμπειρία σε ποικίλους τομείς. 

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Κατοχή προπτυχιακού διπλώματος.
  • Απαραίτητη η γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας, ενώ η γνώση οποιασδήποτε άλλης ευρωπαϊκής ή τρίτης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Εξοικείωση με τον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εάν θέλετε να ενταχθείτε στην Ομάδα του Oxygono επικοινωνήσετε μαζί μας στο contact@oxygono.org

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Οργανισμού Oxygono, στοχεύει στην επίτευξη στενότερης συνεργασίας ανάμεσα στα δύο μέρη με έμφαση στα ζητήματα της δημόσιας πολιτικής, των ευρωπαϊκών και διεθνών σχέσεων.

Το Oxygono δίδει την ευκαιρία σε δύο φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών να ενταχθούν στο Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διάρκειας δύο μηνών, σε τομείς δραστηριοτήτων του Oxygono.

Σκοπός της τοποθέτησης είναι να βελτιώσει ο φοιτητής τις επαγγελματικές του δεξιότητες, να αναπτύξει τις γνώσεις και τις ικανότητές του και να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πως λειτουργεί ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός Οργανισμός, όπως το Oxygono.

Ο φοιτητής που θα τοποθετηθεί στον Οργανισμό μας θα έχει την ευκαιρία να επωφεληθεί από διάφορα οφέλη όπως:

  • Ανάπτυξη και εξέλιξη των δεξιοτήτων που απέκτησε κατά τις σπουδές.
  • Απόκτηση εμπειριών και εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον.
  • Εμπλουτισμός γνώσεων.
  • Γνώση των εργασιακών συνθηκών, με σκοπό την επιλογή σωστού επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • Απόκτηση βασικής εμπειρίας και η δυνατότητα πρόσληψης σε οργανισμούς, φορείς ή εταιρείες της Κύπρου ή και του εξωτερικού.

Εάν είστε Φοιτητής και σας ενδιαφέρει το καλοκαιρινό μας Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσετε συμμετοχή.