Η επόμενη εκδήλωση του OXygono: Σχέσεις Κράτους – Εκκλησίας

Η επόμενη εκδήλωση του OXygono θα διεξαχθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου υπό τη μορφή συζήτησης (debate) και με βάση τους κανόνες συζήτησης του οργανισμού. Μετά από σχετική ψηφοφορία το θέμα του debate θα είναι οι σχέσεις Κράτους – Εκκλησίας.

Σύντομα θα ανακοινωθούν οι συμμετέχοντες και η ακριβής ημερομηνία.