Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Λάρνακας με το Oxygono

Ο Δήμος Λάρνακας και ο Μη Κερδοσκοπικός και Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Oxygono, προχώρησαν την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο μερών και εδραίωση της κοινής προσπάθειας για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρεάς Βύρας και η Πρόεδρος του Διοικητικό Συμβουλίου του Oxygono κ. Γεωργία Αθανασίου.

 

Το μνημόνιο μεταξύ των δύο μερών στοχεύει στην αναβάθμιση του δημόσιου διαλόγου στην ευρύτερη Λάρνακα και στην προώθηση μεταρρυθμίσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ειδικότερα, καλύπτει μεταξύ άλλων κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, συμβουλευτικές και επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες, κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

 

Ο Δήμαρχος Λάρνακας συνεχάρη το Oxygono για τη δράση και την πορεία του αλλά και τις ποιοτικές συζητήσεις τις οποίες διεξάγει.

 

Από την μεριά του Oxygono, η Γεωργία Αθανασίου ευχαρίστησε θερμά τον Δήμαρχο Λάρνακας για την σύναψη του μνημονίου και τόνισε τη σημασία υπογραφής του εν λόγω μνημονίου ιδιαίτερα όσον αφορά την σειρά συζητήσεων «2040» η οποία αφορά στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός μακροπρόθεσμου οράματος για τις τέσσερις πόλεις της Κύπρου που να υποστηρίζεται από το σύνολο των πολιτών και η οποία ξεκίνησε από την Λάρνακα με το Larnaca 2040.

 

Το «Oxygono» απαρτίζεται από άτομα από όλους τους ακαδημαϊκούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, και επαγγελματικούς χώρους. Έχει σκοπό την βελτίωση της ποιότητας του δημοσίου διαλόγου στην Κύπρο και κατ’ επέκταση την επίτευξη μεταρρυθμίσεων και τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής, όπως την υγεία, την οικονομία, την παιδεία, την δικαιοσύνη, την εξωτερική πολιτική, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα. Λειτουργεί ως forum για συζήτηση των διαφόρων θεμάτων, όπου περισσότερες από μία απόψεις μπορεί να είναι σωστές. Εκτός του Δήμου Λάρνακας, συνεργάζεται στενά με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ, τον Δήμο Πάφου, τον Οργανισμό Νεολαίας, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και αρκετούς άλλους οργανισμούς, εταιρείες και ΜΜΕ. Φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν μεγάλο οργανισμό μετάδοσης κουλτούρας πολιτικής ηθικής, εντιμότητας και σωστού επαγγελματισμού, ώστε να καλλιεργηθεί και αναπτυχθεί στην Κύπρο αυτό που καλείται «συλλογική πρόοδος».