Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και Oxygono

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και ο  Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Oxygono, προχώρησαν την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020 στην υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με σκοπό την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας για επίτευξη του κοινού στόχου για συλλογική πρόοδο.  Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου κ. Πρόδρομος Αλαμπρίτης και η Πρόεδρος του Διοικητικό Συμβουλίου του Oxygono κ. Γεωργία Αθανασίου.

To Μνημόνιο μεταξύ των δύο μερών στοχεύει στην αναβάθμιση του δημόσιου διαλόγου σε θέματα που αφορούν και επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των νέων αλλά και όλων των Κυπρίων πολιτών εν γένει την ευημερία, τις ανάγκες και τα δικαιώματα τους.

Ειδικότερα καλύπτει μεταξύ άλλων την από κοινού υλοποίηση δράσεων, την αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρογνωμοσύνης των μελών του ΜΚΟ Oxygono στις διαδικασίες και τους μηχανισμούς καταρτισμού προτάσεων πολιτικής για τους νέους, την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, κ. Πρόδρομος Αλαμπρίτης  συνεχάρη το Oxygono για τη δράση και την πορεία του αλλά και για το όραμα του για  βελτίωση της ποιότητας του δημόσιου διαλόγου στη χώρα μας.

Από την μεριά του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού Oxygono, η κα. Γεωργία Αθανασίου ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο του Οργανισμού Νεολαίας  για την σύναψη του Μνημονίου και τόνισε τη σημασία υπογραφής του.