Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Cyprus Integrity Forum (CIF) και Oxygono

Ο Ανεξάρτητος, Μη Κερδοσκοπικός και Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Cyprus Integrity Forum (CIF) και ο Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Oxygono, προχώρησαν την Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021 στην υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας. Το Μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους του Cyprus Integrity Forum (CIF), ο Δημήτρης Κατωπόδης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Cyprus Integrity Forum (CIF) και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Oxygono, Νικόλας Κυριακίδης.

To Μνημόνιο μεταξύ άλλων στοχεύει στην καλλιέργεια των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ του Cyprus Integrity Forum (CIF)και του Oxygono. Η πολυεπίπεδη και πολύπλευρη συνεργασία καλύπτει τομείς που σχετίζονται με την διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων αλλά και δραστηριοτήτων  για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, καθώς επίσης με κοινές δράσεις που σκοπό έχουν την επίτευξη άσκησης θετικής πολιτικής πίεσης, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την καλλιέργεια  κοινοβουλευτικής διαφάνεια.