Στο νέο επεισόδιο του Up to You(th) μιλήσαμε για το OXygono και τη δράση του!

Στις 28 Απριλίου 2018 η Γεωργία Αθανασίου και ο Θεόδωρος Ασσσιώτης μίλησαν στο επεισόδιο του Up to You(th) για το Oxygono και τη δράση και τις εκδηλώσεις του και μας ανέφεραν πόσο σημαντική είναι η ενημέρωση, συμμετοχή και η παρέμβαση του πολίτη στο δημόσιο διάλογο.