Συνέντευξη στον Αριστείδη Βικέτο

Στις 10 Σεπτεμβρίου του 2016 η πρόεδρος του Oxygono κα Γεωργία Αθανασίου παραχώρησε ραδιοφωνική συνέντευξη στον Αριστείδη Βικέτο για την εκδήλωση με θέμα “Σχέσεις Κράτους Εκκλησίας”, για τον οργανισμό και ειδικότερα για το πώς ξεκίνησε η ιδέα του Oxygono, ποιο είναι το κίνητρο και οι δραστηριότητες του αλλά και πως μπορεί κάποιος να γίνει μέλος του Oxygono.