Υπογραφή Χάρτας Διαφορετικότητας

Το Oxygono ενώνει δυνάμεις με τη Χάρτα Διαφορετικότητας Κύπρου & Center for Social Innovation – CSI Bγια την προώθηση της διαφορετικότητας και ένταξης στον εργασιακό χώρο.

H Χάρτα έχει ως στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς στο χώρο της εργασίας, καθιστώντας την πολύτιμο εργαλείο για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας στην εργασία.