Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Oxygono

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Oxygono

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (ΚΠΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Oxygono, προχώρησαν την Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 στην υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήματος, Αντώνης Έλληνας και η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Oxygono, Γεωργία Αθανασίου.

To Μνημόνιο μεταξύ άλλων στοχεύει στην συνεργασία του ΚΠΕ με το Oxygono. Ειδικότερα, δίδει την ευκαιρία σε δύο φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών του ΚΠΕ για πρακτική άσκηση διάρκειας δύο μηνών, μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου κάθε χρόνο, σε τομείς δραστηριοτήτων του Oxygono.