Cyprus Forum Cities: Δόθηκε το έρεισμα για αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Με απόλυτη επιτυχία και ολοκληρώθηκαν, το Σάββατο 8 Απριλίου 2023, οι διεργασίες του διήμερου Cyprus Forum για την τοπική αυτοδιοίκηση, στο οποίο συμμετείχαν για πρώτη φορά οι Δήμαρχοι των μεγαλύτερων Δήμων του νησιού, σε μια συντονισμένη προσπάθεια διαμόρφωσης ενός μακροπρόθεσμου βιώσιμου σχεδίου για την ανάπτυξη των πόλεων και κοινοτήτων της Κύπρου.

To 1ο Cyprus Forum Cities συνδιοργάνωσαν το Oxygono και ο Δήμος Λεμεσού, στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Αποστολή: 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις μέχρι το 2030, σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ, και αποτελεί το έρεισμα για την ανάπτυξη μίας συμμετοχικής διαδικασίας ανταλλαγής απόψεων, εμπειρογνωμοσύνης και πληροφοριών που θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου.

Εμπειρογνώμονες και Ακαδημαϊκοί ανάδειξαν στο πλαίσιο του Φόρουμ, σημαντικά ζητήματα που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής ανάπτυξης, όπως της κυκλικής οικονομίας, της βιώσιμης κινητικότητας, της ενέργειας και του περιβάλλοντος, του αειφόρου τουρισμού, της ναυτιλιακής και γαλάζιας ανάπτυξης, καθώς και την οικοδόμηση της Ευρώπης μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης, παρουσίασαν τις διαστάσεις που συνθέτουν μια «έξυπνη πόλη», αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία  με στόχο μεταξύ άλλων τη διαχείριση του κυκλοφοριακού, την έξυπνη στάθμευση, διαχείριση των αποβλήτων και απορριμμάτων, προώθηση της κινητικότητας, καθώς και εφαρμογή πράσινης στρατηγικής.

Κατά τη πρώτη ημέρα διεργασιών του 1ου Cyprus Forum Cities, ομιλητές ήταν ο Διευθυντής του Γραφείου Αποστολών της ΕΕ, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος, Patrick Child, ο Πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών & Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών, Harald Sonderegger, ο Χρύσης Νικολαΐδης, Σύμβουλος στρατηγικής και Σύμβουλος για πόλεις, Μέλος Συμβουλίου EU Mission for Climate Neutral and Smart Cities, ο Bob D’Haeseleer, Σύμβουλος για κλιματικά ουδέτερες πόλεις, ο Δρ. Κωνσταντίνος Κλεοβούλου, εκ μέρους του Ινστιτούτου Κύπρου και η Πενέλοπε Βάσκες Χατζηλύρα, Συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Αποστολής του Δήμου Λεμεσού.

Την έναρξη των διεργασιών της δεύτερης ημέρα του Φόρουμ κήρυξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος στην ομιλία του ανέφερε πως «η ανάπτυξη συνεργειών, όπως αυτή που ενθαρρύνεται σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντική, αφού φέρνει κοντά Οργανισμούς όπως το Oxygono, την Κυβέρνηση, την Τοπική αυτοδιοίκηση, την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και τις επιχειρήσεις, συνεισφέροντας ο καθένας μέσα από τη δική του οπτική γωνιά – ο καθένας μας έρχεται με τις δικές του εμπειρίες, άρα, όλες αυτές οι εμπειρίες, η τεχνογνωσία, συναντώνται μέσα από τέτοιου είδους συναντήσεις, μέσα από τον διάλογο για να πετύχουμε μια ολιστική αντιμετώπιση καίριων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, αλλά και για αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα πάρουν τη χώρα μας μπροστά». Ο  Πρόεδρος είπε επίσης ότι η Κυβέρνηση έχει ολοκληρωμένες πολιτικές και προωθεί συγκεκριμένες δράσεις για όλους ανεξαίρετα τους τομείς που αποτελούν  αντικείμενο συζήτησης στο συνέδριο  – την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη κινητικότητα, την ενέργεια, το περιβάλλον, τη γαλάζια οικονομία, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τον τουρισμό. «Απώτερος μας στόχος είναι μια οικονομία που θα αναπτύσσεται πρώτα και πάνω από όλα με εξωστρέφεια, που θα είναι ανθεκτική και ανταγωνιστική – βλέπετε τις επιπτώσεις από την κρίση στην Ουκρανία με αφορμή τη ρωσική εισβολή, άρα θα πρέπει να διευρύνουμε την παραγωγική βάση της οικονομία μας», πρόσθεσε. «Πρέπει να μειώσουμε στον βαθμό που μπορούμε στη βάση πραγματικών δεδομένων την εξάρτηση μας, είμαστε μια ανοικτή οικονομία, από εξωτερικούς παράγοντες, άρα να γίνουμε και πιο ανθεκτικοί και πιο ανταγωνιστικοί, πάντα συμβατοί με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας» επεσήμανε. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε επίσης ότι βασικές προτεραιότητες της διακυβέρνησής του είναι η βιώσιμη οικονομία, η προστασία του περιβάλλοντος και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών με όρους αειφορίας.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε επίσης στην επιλογή να ενταχθεί η Λεμεσός ανάμεσα στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030 μέσω του προγράμματος EU Mission 2030. Η Λεμεσός καλείται να αποτελέσει το ιδανικό παράδειγμα για το πώς θα μπορέσουν οι πόλεις να λειτουργήσουν ως οικοσυστήματα πειραματισμού και καινοτομίας,  για να επιτευχθεί έως το 2050 ο ευρωπαϊκός στόχος για κλιματική ουδετερότητα. «Ένας στόχος που στην περίπτωση της Κύπρου έχει ακόμη περισσότερες δυσκολίες για να επιτευχθεί λόγω της απόστασης μας από την Ευρώπη, λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της χώρας μας και άλλων δεδομένων. Αλλά αυτά δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε ως δικαιολογίες για να μην κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να υλοποιήσουμε τους στόχους της πράσινης μετάβασης. Η Λεμεσός σε αυτή την Πανευρωπαϊκή Αποστολή δεν είναι μόνη. Μαζί της σε αυτή την προσπάθεια είναι όλες οι πόλεις, είναι όλη η Κύπρος,  αφού είναι εθνικός μας στόχος η πλήρης ευθυγράμμιση με τους πράσινους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» ανέφερε.

Στον δικό του χαιρετισμό, ο ιδρυτής και Εκτελεστικός Πρόεδρος του Cyprus Forum, κ. Νικόλας Κυριακίδης ανέφερε πως οι δυνατότητες που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών είναι απεριόριστες. Οι λεγόμενες «έξυπνες πόλεις» αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων λύσεις για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού, υποδομές με ενσωματωμένους αισθητήρες, έξυπνη στάθμευση, διαχείριση των αποβλήτων και απορριμμάτων, προώθηση της κινητικότητας, καθώς και εφαρμογές κινητών για την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, «η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των πολιτών. Η συμμετοχική δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και να δίνουν ώθηση στην αλλαγή, πλοηγώντας έτσι προς μια πραγματικά βιώσιμη τοπική αυτοδιοίκηση.»

Προσκεκλημένοι ομιλητές στο 1ο Cyprus Forum Cities, ήταν επίσης και οι Δήμαρχοι Λεμεσού, Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου, Αγλαντζιάς, Στροβόλου, Δερύνειας και Αραδίππου, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις σε διαφορετικές πτυχές του συνεδρίου. 

Στο πλαίσιο του Φόρουμ, αναπτύχθηκε επίσης η εμπειρία του Δήμου Λεμεσού μέσα από τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Αποστολή: «100 κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις μέχρι το 2030», ως μοντέλο για την ίδια την Κύπρο, για το πώς μπορούν οι πόλεις να λειτουργήσουν ως οικοσυστήματα πειραματισμού και καινοτομίας με στόχο την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, σε τομείς όπως η ενέργεια, η διαχείριση αποβλήτων, οι μεταφορές, το δομημένο περιβάλλον, κα.

​​​​​​​Το Cyprus Forum Cities φιλοδοξεί να καταστεί ετήσιος θεσμός και να συμβάλει στη δημόσια συζήτηση και να συμπεριλάβει σε αυτήν και τον Κύπριο πολίτη, ο οποίος πρέπει να έχει λόγο στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το livestreaming βίντεο του Forum πιο κάτω:

Παρακολουθήστε ξεχωριστά τα panel discussions στον πιο κάτω σύνδεσμο: 

Φωτογραφίες από το πρώτο Cyprus Forum Cities:

Δείτε πιο κάτω τις αναφορές στα ΜΜΕ:

Ρεπορτάζ Alpha Ενημέρωση – 12/04/2023