Εργαστήρια Ιδεών: Παρουσίαση αποτελεσμάτων στο πρώτο Democracy Forum

Την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022, ο μη κυβερνητικός οργανισμός Oxygono σε συνεργασία με το Centre for Social Innovation, παρουσίασαν στο πρώτο Φόρουμ της Δημοκρατίας (Democracy Forum) στην Κύπρο, το οποίο διοργανώθηκε από το Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη, κύριου Παναγιώτη Σεντώνα, τα αποτελέσματα από τα Εργαστήρια Ιδεών (Ideas Labs) για τις Δημόσιες Διαβουλεύσεις.

Οι δύο οργανισμοί προσκαλούν ενεργούς πολίτες, οι οποίοι έχουν απόψεις και εισηγήσεις σχετικά με την αναμόρφωση της διαδικασίας των Δημόσιων Διαβουλεύσεων, να επικοινωνήσει μαζί με το Oxygono και το CSI, για συγκρότηση ομάδας εργασίας, η οποία θα συζητήσει και θα συγκεντρώσει τις προτάσεις και θα τις καταθέσεις στη Βουλή.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Oxygono: contact@oxygono.org

Center for Social Innovation: info@csicy.com