Εκδηλώσεις

  • ΟΛΕΣ
  • ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ
Προσκληση σε δημόσια διαβούλευση 23.01.2014

Τροποποίηση της Νομοθεσίας που αφορά τις ΜΚΟ στην Κύπρο: Πραγματικότητες και Προβλήματα

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων διοργανώνει Δημόσια Διαβούλευση με θέμα: «Τροποποίηση της Νομοθεσίας που αφορά τις ΜΚΟ στην Κύπρο: Πραγματικότητες και Προβλήματα» η οποία θα πραγματοποιηθεί …

Περισσότερα →