Έναρξη συνεργασίας με ομάδα δημοσιογράφων

Το Oxygono ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με ομάδα ανεξάρτητων δημοσιογράφων. Η ομάδα δημοσιογράφων θα παρευρίσκεται στα events του Oxygono και θα καταγράφει όλες τις σημαντικές αναφορές από τους συμμετέχοντες σε ένα δελτίο τύπου. Ακολούθως το δελτίο τύπου θα αποστέλνεται σε όλα τα ΜΜΕ και σε αρμόδιους αξιωματούχους και κρατικές αρχές. Δελτίο τύπου θα εκδίδεται και πριν από κάθε event και θα αναφέρει τους σκοπούς που φιλοδοξεί να επιτύχει.