Limassol 2040: Volume I

O ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός Oxygono, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, διοργάνωσαν με επιτυχία της σειρά συζητήσεων “Limassol 2040” που στόχο έχει την δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου πλάνου για την Λεμεσό μέσα από την συμμετοχή των πολιτών, των οργανωμένων συνόλων, αλλά και των αρχών της πόλης. Οι συζητήσεις διεξήχθησαν με τη μορφή διαλογικής συζήτησης (τύπου debate) στη βάση των κανόνων διεξαγωγής συζητήσεων του Oxygono.

Η πρώτη συζήτηση διεξήχθη τη Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019, στις 19:00, στο Αμφιθέατρο Τάσος Παπαδόπουλος στη Λεμεσό με τη συμμετοχή των: Σπύρο Πολλάλη (καθηγητής στο Harvard University για θέματα αστικού σχεδιασμού – Design Technology and Management), Βύρωνα Ιωάννου (Ακαδημαϊκός, Πολεοδόμος Εκπρόσωπος ΕΤΕΚ), Ηρακλής Αχνιώτης (Επαρχιακός Λειτουργός ΤΠΟ Λεμεσού) και Κυριάκος Ξυδιάς (Δήμαρχος Γερμασόγειας). Την συζήτηση συντόνιζε η δημοσιογράφος Αντιγόνη Σολομωνίδου Δρουσιώτου.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης αναπτυχθήκαν 5 θεματικές ενότητες  και στις οποίες οι προσκεκλημένοι έθεσαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Οι θεματικές αυτές ενότητες ασχολήθηκαν με τα θέματα του στρατηγικού αστικού σχεδιασμού, τις παρούσες και μελλοντικές προκλήσεις των πόλεων, τον βιώσιμο αστικό σχεδιασμό, την τάση ανέγερσης ψηλών κτήριών και τέλος τον ρόλο του πολίτη στον αστικό σχεδιασμό.

Μεταξύ άλλων επισημάνθηκε η ανάγκη υλοποίησης των τοπικών σχεδίων όπως αυτά σχεδιάζονται και εγκρίνονται καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης τους. Αναγνωρίστηκε επίσης η απουσία προγραμματισμού ώστε οι Κυπριακές πόλεις να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις παρούσες και μελλοντικές προσκλήσεις  όπως η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση και η στέγαση. Τονίστηκε το γεγονός ότι ενώ ορισμένες πόλεις διαθέτουν έτοιμο στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη τους αυτό παραμένει αναξιοποίητο και δεν υλοποιείται.  Στην θεματική ενότητα που αφορούσε τα ψηλά κτήρια αναγνωρίστηκε η απουσία τους σχεδιασμού στην χωροθέτηση τους και οι επιπτώσεις που θα έχει η ανάπτυξη τους στις πόλεις.  Τέλος, τονίστηκε η ανάγκη για ουσιαστική συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες αστικού σχεδιασμού. Η ουσιαστική συμμετοχή του κοινού και κυρίως η απουσία της τονίστηκε και μέσα από τις ερωτήσεις του κοινού προς τους προσκεκλημένους. Το κοινό επίσης μέσα από τα ερωτήματα του εστιάστηκε στην ανάγκη βελτίωσής της ποιότητας ζωής του ως κάτοικο της πόλης και στο γεγονός ότι οποίος μελλοντικός αστικός σχεδιασμός και όραμα θα πρέπει να έχει αυτό έως στόχο.  

Η δεύτερη συζήτηση διεξήχθη την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019, στις 19:00, στο Αμφιθέατρο Τάσος Παπαδόπουλος στη Λεμεσό. Συμμετείχαν οι: Νίκος Νικολαΐδης (Δήμαρχος Λεμεσού), Παντελής Ευτυχίου Γεωργίου (Δήμαρχος Ύψωνα) και Χαράλαμπος Θεοπεμπτού (Βουλευτής). Την συζήτηση συντόνιζε ο δημοσιογράφος Σάκης Στυλιανού.

Υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα υλοποίησης της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε οι Δήμοι να αποκτήσουν τις αρμοδιότητες και την οικονομική δυνατότητα να επιτελέσουν καλύτερα το έργο τους απέναντι στους δημότες. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη για λήψη μέτρων ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την απουσία σωστών δημόσιων συγκοινωνιών, την έλλειψη πρασίνου, την ελλιπή διαχείριση των αποβλήτων, την αύξηση της θερμοκρασίας και την ποιότητα του αέρα.

Έγινε αναφορά επίσης στον σχεδιασμό και υλοποίηση του μητροπολιτικού πάρκου της Λεμεσού το οποίο παραμένει ψηλά στην ατζέντα των Δημάρχων της Μείζονος Λεμεσού και θα προωθηθεί στο αναθεωρημένο Τοπικό Σχέδιο, ενώ θα περιλαμβάνεται και στις προτάσεις του στρατηγικού σχεδιασμού 2021-2027. Τονίστηκε η συνδρομή του Σχέδιου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) προς την πορεία για βιώσιμη αστική ανάπτυξη.  Τέλος εκφράστηκε η ανησυχία για της επιπτώσεις της καλής χωροθέτησης των ψηλών κτήριών καθώς αυτές αρχίσουν να γίνονται εμφανείς.

Το OXygono υλοποιεί αντίστοιχη πρωτοβουλία για το μακροπρόθεσμο όραμα της πόλης της Λάρνακας (www.larnaca2040.org), της Λευκωσίας (www.nicosia2040.org) και στοχεύει να πράξει το ίδιο και για την Πάφο με αντίστοιχες συνεργασίες της προσεχή περίοδο.