Γίνε μέλος

Στο Oxygono μπορούν να πάρουν μέρος όσοι ασπάζονται το όραμά του για βελτίωση του δημοσίου διαλόγου και επίτευξη μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Η συμμετοχή στις οργανικές θέσεις του Oxygono είναι ασυμβίβαστη με τη συμμετοχή στις οργανικές θέσεις πολιτικού κόμματος. Μπορείτε να γίνετε συνδεδεμένα μέλη και να συμμετέχετε στη συζήτηση για τις δράσεις του οργανισμού μας συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα και θα επανέλθουμε με περισσότερες πληροφορίες.

Thank you

Your message has been sent succefully!