Ανανέωση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και Oxygen for Democracy

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Oxygen for Democracy (Oxygono) ανανέωσαν το μεταξύ τους Μνημόνιο Συνεργασίας τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2024. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου το Μνημόνιο υπέγραψε ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης και εκ μέρους του Oxygono η Πρόεδρος του ΔΣ, κα Γεωργία Αθανασίου, απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός του Μνημονίου, το οποίο είχε υπογραφεί για πρώτη φορά το 2016, είναι η βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής πολιτικής στην Κύπρο και ευρύτερα, με την ενεργό συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας σε αυτή.

Η πιο σημαντική δράση που προνοεί το Μνημόνιο είναι η συνδιοργάνωση του Cyprus Forum, του μεγαλύτερου συνεδρίου παραγωγής πολιτικής στην Κύπρο, που θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 3 και 4 του Οκτώβρη 2024 στη Λευκωσία.

Μεταξύ άλλων το Μνημόνιο προνοεί και την από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους φορείς χρηματοδότησης έρευνας. Η συνεργασία και συνδιοργάνωση του Cyprus Forum με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, του κορυφαίου ακαδημαϊκού ιδρύματος στην Κύπρο, αποτελεί μεγάλη τιμή για το Oxygen for Democracy καθώς θα οδηγήσει ανάμεσα σε άλλα στη βελτίωση του περιεχομένου του συνεδρίου.