Κανόνες διεξαγωγής συζήτησης (debate) στις εκδηλώσεις του OXygono

Ορισμοί
OXygono: ο MKO OXygono
Εκπρόσωπος του OXygono: το άτομο της Συντονιστικής Επιτροπής του OXygono που επιλέγεται από τη Συντονιστική Επιτροπή για να συμμετάσχει στη συζήτηση
Συντονιστής: το άτομο που επιλέγεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του OXygono για να συντονίσει τη συζήτηση
Ομιλητές: τα άτομα που επιλέγονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του OXygono για να λάβουν μέρος στη συζήτηση
Συμμετέχοντες: Ο Εκπρόσωπος του OXygono, ο Συντονιστής, και οι Ομιλητές

Άφιξη στο χώρο εκδήλωσης
1.     Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να είναι παρόντες στον χώρο της εκδήλωσης τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης

Προετοιμασία
2.     Οι Ομιλητές και ο Συντονιστής οφείλουν να προετοιμαστούν κατάλληλα με βάση τις θεματικές ενότητες που θα τους κοινοποιούνται δύο εβδομάδες πριν από την εκδήλωση

Ενδυμασία συμμετεχόντων
3.     Οι Συμμετέχοντες μπορούν να φορούν οτιδήποτε επιθυμούν φτάνει να είναι σε κόσμια πλαίσια και κατάλληλο για την περίσταση
4.     Η ενδυμασία των συμμετεχόντων δεν πρέπει να προωθεί άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε άτομο, ομάδα ατόμων, ή οργανισμό

Γλώσσα διεξαγωγής της συζήτησης
5.     Οι συζητήσεις διεξάγονται στα Ελληνικά
6.     Σε ορισμένες περιπτώσεις θα υπάρχει η δυνατότητα μετάφρασης στα Αγγλικά ή/και άλλη γλώσσα με την παρουσία διερμηνέα και ατομικά ακουστικά για όποιο επιθυμεί

Θέσεις στο προεδρείο
7.     Ο Συντονιστής κάθεται στη μέση
8.     Ο Εκπρόσωπος του OXygono κάθεται δίπλα από τον Συντονιστή
9.     Ο ομιλητής με το πρώτο αλφαβητικά επώνυμο και όνομα κάθεται στα αριστερά του Συντονιστή αφήνοντας μια θέση κενή και ο άλλος ομιλητής κάθεται στα δεξιά του εκπροσώπου του OXygono αφήνοντας επίσης μια θέση κενή.
10.  Αν οι ομιλητές είναι περισσότεροι από δύο κάθονται στη μέση με αλφαβητική σειρά από αριστερά προς δεξιά και ο Συντονιστής και ο εκπρόσωπος του OXygono αριστερά και δεξιά τους αντίστοιχα

Εναρκτήρια τοποθέτηση εκπροσώπου του OXygono
11.  Η συζήτηση ξεκινά με τον Εκπρόσωπο τού OXygono ο οποίος αναφέρει σε συντομία τους σκοπούς του οργανισμού και παρουσιάζει τον Συντονιστή

Παρουσίαση ομιλητών από τον Συντονιστή
12.  Στη συνέχεια δίνεται ο λόγος στο Συντονιστή ο οποίος παρουσιάζει το θέμα και τους Ομιλητές
13.  Ο Συντονιστής παρουσιάζει τους Ομιλητές με την εξής φράση: «Αγαπητοί κύριοι και κυρίες, είναι τιμή μου να σας παρουσιάσω τους Ομιλητές αυτής της εκδήλωσης»
14.  Ο Συντονιστής παρουσιάζει τους Ομιλητές με βάση τη σειρά που θα ξεκινήσουν να μιλούν με μία ή δύο προτάσεις για τον καθένα που μπορούν να περιλαμβάνουν τη θέση/αξίωμά τους, το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο, τα επιτεύγματά τους κλπ. με τρόπο που να μην προάγεται άμεσα ή έμμεσα με μεροληπτικό τρόπο οποιοδήποτε άτομο, ομάδα ατόμων, ή οργανισμός
15.  Μετά την παρουσίαση των Ομιλητών, ο Συντονιστής αναφέρει το εξής: «Αυτοί είναι οι Ομιλητές για τη σημερινή εκδήλωση και τους καλωσορίζω» και το κοινό χειροκροτεί αν το επιθυμεί
16.  Ο Συντονιστής αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται το χειροκρότημα παρά μόνο στο τέλος της εκδήλωσης
17.  Ο Συντονιστής αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση από το κοινό παρά μόνο στο στάδιο των ερωτήσεων και μετά από υπόδειξη του Συντονιστή

Δομή συζήτησης
18.  Το OXygono θέτει το γενικό θέμα συζήτησης στη βάση ψηφοφορίας που διεξάγεται μέσω της ιστοσελίδας του
19.  Το OXygono σε συνεργασία με τους Ομιλητές θέτουν τις έξι θεματικές ενότητες με βάση τις οποίες θα διεξαχθεί η συζήτηση
20.  Πρώτα δίνεται ο λόγος στον ομιλητή που προβάλλει ένα θετικό ισχυρισμό και ακολουθεί η απάντηση. Αν δεν είναι ξεκάθαρο αν κάποιος ομιλητής προβάλλει ένα θετικό ισχυρισμό, ο ομιλητής στον οποίο θα δοθεί πρώτα ο λόγος καθορίζεται από τον Συντονιστή με κλήρωση
21.  Ο Συντονιστής εκφωνεί την κάθε θεματική ενότητα και οι Ομιλητές αρχίζουν τις τοποθετήσεις τους
22.  Οι Ομιλητές έχουν μέχρι 5 λεπτά να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους για κάθε θεματική ενότητα
23.  Στη συζήτηση κάθε θεματικής ενότητας, η σειρά με την οποία οι ομιλητές μιλούν εναλλάσσεται
24.  Αν οι ομιλητές είναι περισσότεροι από δύο, ο χρόνος τροποποιείται ανάλογα

Πλαίσια συζήτησης
25.  Ο Συντονιστής αφαιρεί το λόγο από όποιο ομιλητή χρησιμοποιεί προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του συνομιλητή του
26.  Ο Συντονιστής παρατηρεί ή/και αφαιρεί το λόγο από όποιο ομιλητή επικρίνει ή/και καταφέρεται με προσβλητικό τρόπο εναντίον ατόμων ή συγκεκριμένων ομάδων ατόμων ή οργανισμών
27.  Ο Συντονιστής παρατηρεί ή/και αφαιρεί το λόγο από όποιο ομιλητή προωθεί ή εκθειάζει μεροληπτικά συγκεκριμένο άτομο ή συγκεκριμένη ομάδα ατόμων ή συγκεκριμένο οργανισμό εις βάρος άλλου
28.  Ο κάθε ομιλητής οφείλει να χρησιμοποιεί συμφιλιωτική και όχι συγκρουσιακή ρητορική ενώ αναπτύσσει τα επιχειρήματά του προσπαθώντας να αντιληφθεί τους προβληματισμούς και τις θέσεις του συνομιλητή του. Ο Συντονιστής παρατηρεί ή/και αφαιρεί το λόγο από όποιο ομιλητή ξεφεύγει από αυτό το πλαίσιο
29.  Οι Συμμετέχοντες προσφωνούν ο ένας τον άλλο με χαρακτηρισμούς που εκφράζουν σεβασμό, όπως για παράδειγμα: αξιότιμε/η κύριε/α, αγαπητέ/ή συνάδελφε, αγαπητέ/ή φίλε/η, φίλτατε/η, ή απλά κύριε/κυρία και με ύφος που να υποδηλώνει εκτίμηση και όχι υποτίμηση ή ειρωνεία
30.  Ο κάθε ομιλητής οφείλει να μπορεί να εκφράζει τις θέσεις του με ξεκάθαρες φράσεις και με όσο το δυνατό πιο απλή γλώσσα. Ο Συντονιστής παρατηρεί ή/και αφαιρεί το λόγο από όποιο ομιλητή ξεφεύγει από αυτό το πλαίσιο
31.  Κανένας από τους Συμμετέχοντες δεν δικαιούται να αναφερθεί ονομαστικά σε οποιοδήποτε μέλος του OXygono εκτός από την αναφορά στον Εκπρόσωπό του OXygono
32.  Ο Συντονιστής ομιλεί με ευγενικό τρόπο και στους Ομιλητές με τρόπο που να φαίνεται η αμεροληψία του συνεχώς
33.  Ο Συντονιστής ευχαριστεί τον κάθε ομιλητή στο τέλος της κάθε τοποθέτησής του
34.  Ο χρόνος ελέγχεται από τον Συντονιστή ο οποίος αφαιρεί το λόγο από οποιοδήποτε τον ξεπερνά
35.  Ο Συντονιστής δίνει προειδοποίηση 1 λεπτό πριν το τέλος του διαθέσιμου χρόνου για κάθε τοποθέτηση

Ερωτήσεις από το κοινό
36.  Μετά το τέλος της συζήτησης ο Συντονιστής δίνει την ευκαιρία για 6 ερωτήσεις από το κοινό, 3 προς τον κάθε ομιλητή
37.  Ο χρόνος της κάθε ερώτησης είναι μέχρι 20 δευτερόλεπτα
38.  Ο κάθε ομιλητής έχει μέχρι 3 λεπτά να απαντήσει στην κάθε ερώτηση
39.  Η σειρά των τοποθετήσεων στο στάδιο των ερωτήσεων συνεχίζει με βάση τη σειρά που τηρήθηκε κατά το στάδιο των πρώτων ομιλιών
40.  Αν οι ομιλητές είναι περισσότεροι από δύο, ο χρόνος τροποποιείται ανάλογα

Τελικά συμπεράσματα
41.  Μετά το τέλος του σταδίου των ερωτήσεων ο Συντονιστής θα ανακοινώνει 1 έως 5 σημεία στα οποία οι συνομιλητές συμφώνησαν και 1 έως 5 σημεία στα οποία συμφώνησαν ότι διαφωνούν

Τέλος εκδήλωσης
42.  Μετά την ανακοίνωση των συμπερασμάτων ο Εκπρόσωπος του OXygono ανακοινώνει το τέλος της εκδήλωσης και το κοινό χειροκροτεί