Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Oxygono

Το  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και ο μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός Oxygono, προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την ανάπτυξη σχέσεων και την εδραίωση της συνεργασίας τους, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020.

Το Μνημόνιο υπογράφηκε, εκ μέρους του οργανισμού Oxygono, από τον Δρ Νικόλα Κυριακίδη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας από τον Πρύτανη, Καθηγητή Φίλιππο Πουγιούτα.

Ο οργανισμός Oxygono, απαρτίζεται από άτομα από όλους τους ακαδημαϊκούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, και επαγγελματικούς χώρους. Έχει σκοπό την βελτίωση της ποιότητας του δημοσίου διαλόγου στην Κύπρο και κατ’ επέκταση του decision-making για την επίτευξη μεταρρυθμίσεων και τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής, όπως την υγεία, την οικονομία, την παιδεία, την δικαιοσύνη, την εξωτερική πολιτική, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα.

Το Μνημόνιο μεταξύ των δύο Οργανισμών, στοχεύει στη συν-διοργάνωση και υλοποίηση διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδρίων ενημερωτικού και ερευνητικού περιεχομένου σε θέματα που αφορούν σε κοινούς τομείς δραστηριότητας, στην επιμέλεια, οργάνωση και παρουσίαση επιστημονικών θεμάτων και λοιπές ακαδημαϊκές δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Πρύτανης Πουγιούτας συνεχάρη τον Δρ Κυριακίδη για την μέχρι τώρα επιτυχή δράση του  Oxygono και τη σημαντικότατη συμβολή του στον εκσυγχρονισμό της χώρας μας. Ο Πρύτανης δήλωσε ότι

«το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι πάντα πρόθυμο να στηρίξει τέτοιους αξιόλογους οργανισμούς οι οποίοι στελεχώνονται από νέους με όραμα και πάθος για τη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας».

Συνέχισε, δε τονίζοντας ότι «στο πλαίσιο της Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, θα στηρίξει εμπράκτως και θα συμβάλει σε δράσεις του Oxygono που αποσκοπούν στην αναβάθμιση του τρόπου σκέψης και λειτουργίας της κυπριακής κοινωνίας». Κλείνοντας, σημείωσε ότι η πανδημία ανέδειξε τη σημασία της πανεπιστημιακής γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης αφού χρησιμοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τα αρμόδια Υπουργεία, και κυρίως το Υπουργείο Υγείας, για την καταπολέμηση του ιού και των επιπτώσεών του.

Από την μεριά του Oxygono, o Νικόλας Κυριακίδης ευχαρίστησε θερμά τον Πρύτανη Πουγιούτα και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για την σύναψη του μνημονίου και τα πολύ ενθαρρυντικά λόγια και ανέφερε ότι

«το Oxygono θα συνεχίσει να προσπαθεί να φέρει πιο κοντά τα πανεπιστήμια, τον επιχειρηματικό κόσμο και τους ενεργούς πολίτες στα κέντρα λήψης αποφάσεων προκειμένου η χώρα μας και οι πολίτες της να επωφεληθούν από ταχύτερες και ουσιαστικότερες μεταρρυθμίσεις».