Διοικητικό Συμβούλιο

Με βάση το καταστατικό του, το Oxygono διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του και η θητεία του είναι τριετής. Από την 1.1.2020 το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εξής:

Πρόεδρος

Γεωργία Αθανασίου

Αντιπρόεδρος

Νικόλας Κυριακίδης

Γραμματέας

Μαρία Κυριάκου

Ταμίας

Ξένια Χρυσοστόμου

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Θεόδωρος Ασσιώτης