Διοικητικό Συμβούλιο

Με βάση το καταστατικό του, το Oxygen for Democracy διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του και η θητεία του είναι τριετής. Από την 1.1.2023 το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εξής:

Πρόεδρος

Γεωργία Αθανασίου

Αντιπρόεδρος

Νικόλας Κυριακίδης

Γραμματέας

Αντώνης Μάριος Κυριακίδης

Ταμίας

Θεόδωρος Ασσιώτης

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Στέφανος Κυπριανού