Εργαστήρια Ιδεών με θέμα τις Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Την Παρασκευή 15 Απριλίου, το Oxygono συνδιοργάνωσε τα Εργαστήρια Ιδεών με θέμα τις Δημόσιες Διαβουλεύσεις, τα οποία πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του Γραφείου Επιτρόπου του Πολίτη Παναγιώτη Σεντώνα και στο πλαίσιο του Democracy Forum. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Center for Social Innovation Cyprus.

Μέσα από τις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης συζητήθηκε η παρούσα κατάσταση στην Κύπρο σχετικά με τις δημόσιες διαβουλεύσεις, οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται να εφαρμοστούν και οι τρόποι με τους οποίους μπορούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις να λάβουν χώρα. Στα εργαστήρια συμμετείχαν βουλευτές, δήμαρχοι και αντιπρόσωποι από διάφορους οργανισμούς οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο μέγιστο στις προσδοκίες της μέρας με την παρουσίαση πρωτοβουλιών, βέλτιστων πρακτικών και νέων προσεγγίσεων σε σχέση με τις νέες μορφές συμμετοχής.

Η Δημόσια Διαβούλευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δημοκρατίας και, ως οργανισμός, χαιρόμαστε που συμβάλλουμε σε μία τόσο επωφελή πρωτοβουλία που αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα για μια πιο συμμετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων.

 

Δείτε τις πιο κάτω αναφορές στα ΜΜΕ: 

InBusiness News

Cyprus Legal News

Διάλογος

Politis 107.6 Radio Interview-Podcast