Ευκαιρία Εργοδότησης: Λειτουργός Πολιτικής (Policy Officer)

O MKO Oxygono αναζητά να προσλάβει έναν/μια Λειτουργό Πολιτικής (Policy Officer) για να ενταχθεί στην ομάδα του στα γραφεία του στη Λευκωσία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο/Η Λειτουργός Πολιτικής θα εργάζεται σε βάση πλήρους απασχόλησης ως μέλος της ομάδας του Oxygono. Η εργασία από το σπίτι θα είναι δυνατή, έως δύο φορές την εβδομάδα. Ο/Η εν λόγω Λειτουργός θα συμμετέχει στη διοργάνωση εκδηλώσεων, τη σωστή διαχείριση χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων έργων.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες:
• Διαχείριση, προετοιμασία και υποβολή νέων προτάσεων, στα Ελληνικά η/και αγγλικά που θα υποβάλλονται στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων ή/και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
• Συντονισμός και τεκμηρίωση σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε προγράμματος.
• Διαχείριση και δημιουργία περιεχόμενο για την ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα του Oxygono και των προγραμμάτων του.
• Προετοιμασία, συντονισμός και διαχείριση εκδηλώσεων και συνεδριών (π.χ Cyprus Forum) και επικοινωνία με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες.
• Βοήθεια σε διάφορα προγράμματα και έργα όταν είναι απαραίτητο.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο πανεπιστημίου σε Εκπαίδευση, ICT/Τεχνολογία, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Υγεία ή συναφή τομέα.
• Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
• Σχετική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
• Εμπειρία με Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.
• Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας σε Ελληνικά και Αγγλικά.
• Ισχυρές διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.
• Δυνατότητα πολλαπλών εργασιών σε πολυάσχολο και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας.
• Ικανότητα να τηρούνται οι προθεσμίες αποτελεσματικά και να χειρίζονται πολλαπλές προτεραιότητες ταυτόχρονα.
• Ικανότητα ανεξάρτητης εργασίας για την ολοκλήρωση εργασιών/έργων που ανατίθενται.
• Δεξιότητες όπως ηγεσία, ομαδικότητα και ισχυρή επικοινωνιακή ικανότητα, θεωρούνται πλεονέκτημα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν το πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα μέσω ηλ. ταχυδρομείου στο email contact@oxygono.org με αναφορά στον κωδικό PO2023, το αργότερο μέχρι τις 16 Ιουνίου 2023. Μόνο οι αιτήσεις που πληρούν τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα θα ληφθούν υπόψη. Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά.