Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Terra Cypria – Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος και Oxygono

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Terra Cypria το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος και Oxygono.

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Terra Cypria – Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος και ο Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Oxygono, προχώρησαν την Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2021 στην υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Terra Cypria – του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος, Λεύκιος Σεργίδης και η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Oxygono, Γεωργία Αθανασίου.

To Μνημόνιο μεταξύ άλλων στοχεύει στην καλλιέργεια των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ του Terra Cypria – του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος και του Oxygono. Η πολυεπίπεδη και πολύπλευρη συνεργασία καλύπτει τομείς που σχετίζονται με την διοργάνωση κοινών περιβαλλοντικών και επιστημονικών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς επίσης με κοινές δράσεις που σκοπό έχουν την επίτευξη άσκησης θετικής πολιτικής πίεσης, καλλιεργώντας την κοινοβουλευτική διαφάνεια αναφορικά με το καίριο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος.