Οι εγγραφές για τα Peer Parliaments είναι τώρα ανοιχτές!

Οι εγγραφές για τα Peer Parliaments είναι τώρα ανοιχτές!

 

  • Πώς κινούμαστε και κυκλοφορούμε;
  • Πώς κάνουμε την ενέργεια πράσινη και δίκαιη;
  • Πώς τρώμε και καταναλώνουμε;

Οι μελλοντικές πολιτικές της Ευρώπης για το κλίμα θα πετύχουν μόνο εάν τις σχεδιάσουμε για ανθρώπους και με ανθρώπους. Το Oxygono ως Εθνικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα για την Κύπρο, σας προσκαλεί να διοργανώσετε το δικό σας «Peer Parliament» με έναν μικρό κύκλο φίλων, οικογένειας, γειτόνων ή συναδέλφων και να συζητήσετε βασικά θέματα από την οπτική της καθημερινότητάς σας.

Για να μάθετε περισσότερα ή να εγγραφείτε, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://europa.eu/climate-pact/peer-parliaments_en