Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα

To Oxygono είναι ο Εθνικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Κύπρο.

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα είναι μια πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ που καλεί ανθρώπους, κοινότητες και οργανισμούς να συμμετάσχουν στη δράση για το κλίμα και να οικοδομήσουν μια πιο πράσινη Ευρώπη. Το Σύμφωνο είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που προσκαλεί ανθρώπους, κοινότητες και οργανισμούς: να συνδεθούν, να μοιραστούν γνώσεις  και ενθαρρύνει όλους να δράσουν. Πρόκειται για ένα κίνημα ανθρώπων που ενώνονται γύρω από έναν κοινό σκοπό, όπου ο καθένας κάνει βήματα στον δικό του κόσμο για να χτίσει μια πιο βιώσιμη Ευρώπη για όλους μας. Το Σύμφωνο, που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και βοηθά την ΕΕ να επιτύχει το στόχο της ως η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος του κόσμου μέχρι το 2050.

cp-peer_parliament

Οι εγγραφές για τα Peer Parliaments είναι τώρα ανοιχτές!

Οι εγγραφές για τα Peer Parliaments είναι τώρα ανοιχτές!   Πώς κινούμαστε και κυκλοφορούμε; Πώς κάνουμε την ενέργεια πράσινη και δίκαιη; Πώς τρώμε και καταναλώνουμε; …

Περισσότερα
Launch Event Cover

Εναρκτήρια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα.

Ευχαριστούμε όλους όσους παρακολούθησαν την Εναρκτήρια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα. Μαγνητοσκόπησή  του διαδικτυακού σεμιναρίου και η υποστηρικτική παρουσίαση είναι διαθέσιμα για προβολή …

Περισσότερα