Ανανέωση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Oxygono και του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στην ανανέωση του μεταξύ τους Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν την Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο ανεξάρτητος μη-κυβερνητικός Οργανισμός Oxygono. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου το Μνημόνιο υπέγραψε ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης και εκ μέρους του Oxygono η Πρόεδρός του,  κα Γεωργία Αθανασίου, απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Σκοπός του Μνημονίου, το οποίο είχε υπογραφεί για πρώτη φορά το 2016 με διάρκεια τριών  ετών, είναι η βελτίωση της ποιότητας του δημοσίου διαλόγου στην Κύπρο και κατ’ επέκταση η επίτευξη μεταρρυθμίσεων και ο εκσυγχρονισμός της χώρας μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής.  Μερικές από τις δράσεις που προνοεί το Μνημόνιο είναι η από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους φορείς χρηματοδότησης έρευνας, η από κοινού διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον ανοικτό διάλογο, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών.           

Καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους του Oxygono, ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι πάντα πρόθυμο για συνεργασία με φορείς που στελεχώνονται από νέους, αφού αυτοί αποτελούν το μέλλον του τόπου.  Ο κ. Χριστοφίδης χαρακτήρισε ως εξαιρετική τη μέχρι τώρα συνεργασία μεταξύ των δυο Μερών, προσθέτοντας ότι ο κύριος σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η αλλαγή νοοτροπιών και τρόπου σκέψης της κυπριακής κοινωνίας. 

 

Η Πρόεδρος του Oxygono κα Γεωργία Αθανασίου χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως ιστορική για τον Οργανισμό της, αφού ανανεώθηκε η συνεργασία με το κορυφαίο ακαδημαϊκό ίδρυμα του τόπου.  Η κα Αθανασίου αναφέρθηκε και αυτή με τη σειρά της στην επιτυχή συνεργασία των τελευταίων τριών ετών, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι η συνεργασία αυτή θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο στο πλαίσιο του ανανεωμένου Μνημονίου.